Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền

Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (tờ khai đăng ký nhãn hiệu) là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Luật Maz cung cấp mẫu tờ khai đăng ký và hướng dẫn khách hàng điền thông tin trong trường hợp tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền

Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền

Mẫu tờ khai được ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (tờ khai đăng ký nhãn hiệu)

Hướng dẫn cách khai thông tin trên tờ khai đăng ký (Hướng dẫn khai tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu)

Xem ngay: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu để nắm rõ quy trình đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ!

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]