Thương hiệu công ty là gì?

Thương hiệu công ty hay thương hiệu doanh nghiệp là khái niệm để chỉ các yếu tố nhận diện, và ấn tượng của khách hàng đối với hình ảnh công ty.

Thương hiệu sản phẩm là gì?

Thương hiệu sản phẩm là các yếu tố phân biệt (nhãn hiệu, logo, chất lượng) gắn liền với một sản phẩm cụ thể.

Phân biệt thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm

Phân biệt thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm

Phân biệt thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm

Như định nghĩa trên ta có thể thấy thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm có những đặc điểm phân biệt nhất định. Thương hiệu công ty thường gắn liền với doanh nghiệp. Thể hiện tổng thể định hướng, hình ảnh phát triển của đơn vị. Còn thương hiệu sản phẩm thường gắn liền với sản phẩm cụ thể. Do vậy, thương hiệu sản phẩm thường mang dấu ấn riêng và đặc tính của sản phẩm mình thể hiện.

Ví dụ: Thương hiệu công ty “Apple”. Tên thương hiệu sản phẩm: iPhone, iPad, Macintosh…

Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều trường hợp thương hiệu công ty cũng chính là thương hiệu sản phẩm. Điều này thường xảy ra với các công ty chuyên một loại sản phẩm.

⇒ Xem ngay thủ tục đăng ký thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm!
[Số lượt: 4 Trung bình: 4]