Mang đặc thù của hoạt động sở hữu trí tuệ, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có những đặc điểm riêng.

Nếu như bạn đã quen thuộc với việc gia hạn tên miền, gia hạn dịch vụ, gia hạn hợp đồng…Thì gia hạn nhãn hiệu lại khác hoàn toàn. Thủ tục gia hạn nhãn hiệu sẽ được thực hiện qua các công đoạn nhất định. Lệ phí gia hạn nhãn hiệu cũng được tính dựa trên đấy.

Sau đây Tổ chức SHTT Maz sẽ hướng dẫn và liệt các hạng mục tiến hành khi gia hạn nhãn hiệu, cùng lệ phí tương ứng.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được tư vấn lệ phí gia hạn cụ thể cho từng văn bằng!

Lệ phí gia hạn nhãn hiệu

Lệ phí gia hạn nhãn hiệu

Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Đây là phí được đóng dựa trên số lượng văn bằng bạn nộp vào để yêu cầu thẩm định gia/ duy trì hiệu lực. Trên một hồ sơ gia hạn bạn có thể tiến hành cho một hoặc nhiều giấy chứng nhận nhãn hiệu mà mình sở hữu.

Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Lệ phí này sẽ bao gồm phí gia hạn cho từng nhóm ngành (sản phẩm/ dịch vụ) cụ thể.  Và được tính trên mỗi văn bằng mà bạn thực hiện gia hạn. Với các đối tượng khác, phí này sẽ được tính trên các phương án, yêu cầu bảo hộ độc lập.

Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn

Phí này áp dụng vối với các trường hợp chủ sở hữu thực hiện hồ sơ quá kỳ hạn. Lệ phí gia hạn muộn được tính trên số tháng tiến hành muộn (Không quá 6 tháng). Chi phí gia hạn muộn theo quy định hiện hành là 10%

Phí sử dụng văn bằng bảo hộ

Tương tự như phí lệ phí gia hạn. Phí sử dụng văn bằng bảo hộ cũng được tính trên số nhóm đăng ký. Và áp dụng cho các phương án, yêu cầu bảo hộ độc lập.

Phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ 1 văn bằng bảo hộ

Khi hoàn tất hồ sơ và lệ phí. Văn bằng bảo hộ sẽ được đăng công báo toàn quốc. Hoạt động đăng bạ này chỉ cần thực hiện một lần và phí tính trên số văn bằng bảo hộ.

Phí công bố quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Giai đoạn cuối cùng của hoạt động gia hạn là công bố và ghi nhận. Hoạt động này cũng yêu cầu tiến hành đăng bạ. Phí đăng bạn và công bố ở giai đoạn này được tính trên số quyết định/ thông báo.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được tư vấn lệ phí gia hạn cụ thể cho từng văn bằng!

>>>Xem thêm: 5 lưu ý khi tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]