Kiểm tra bảo hộ thương hiệu là hoạt động quan trọng trong quá trình đăng ký. Qua đó giúp hạn chế rủi ro và tăng khả năng bảo hộ cho người nộp đơn.

Vậy kiểm tra bảo hộ thương hiệu bằng cách nào? Trong bài viết này, Luật Maz sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra bảo hộ thương hiệu tối ưu nhất. Nhằm hạn chế việc bị trùng lặp hay vi phạm khi thực hiện thủ tục đăng ký.

Dịch vụ kiểm tra bảo hộ thương hiệu tại Luật Maz

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.434.843 để đăng ký kiểm tra bảo hộ thương hiệu!

Kiểm tra bảo hộ thương hiệu

Kiểm tra bảo hộ thương hiệu bằng cách nào?

1. Kiểm tra bảo hộ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Tại Cục sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) bạn sẽ kiểm tra phần quyền nhãn hiệu của thương hiệu. Đây là quyền để sử dụng nhãn hiệu trong lĩnh vực thương mại cụ thể.

Ví dụ: Bạn sử dụng tên “Hoa Sen” cho lĩnh vực kinh doanh về vật liệu xây dựng. Như vậy, đối tượng bạn cần kiểm tra ở đây là tên “Hoa Sen”. Còn nhóm ngành thương mại cần kiểm tra là các nhóm” 02 (sơn); 06 (VLXD kim loại); 19 (VLXD kim loại); 35 (Các hoạt động thương mại liên quan)…

Để tiến hành thủ tục tra cứu tại Cục SHTT bạn có thể lựa chọn kiểm tra trực tiếp hoặc kiếm tra qua đại diện. Sau khi nhận được thông tin về mẫu nhãn và nhóm ngành đăng ký, chuyên viên sẽ tiến hành thủ tục. Kết quả kiểm tra được dựa trên những đối chứng nộp tại Cục SHTT cho nhóm ngành cụ thể trước đó.

Ở đây bạn cần lưu ý, đối với cả 2 hình thức kiểm tra kết quả đều chỉ mang tính tương đối. Điều này xuất phát từ hoạt động cập nhật giữ liệu của Cục SHTT. Cùng với đó là công tác đánh giá, thẩm định của phụ trách cũng như phản hồi, phản đối từ chủ sở hữu khác (nếu có).

Dịch vụ kiểm tra bảo hộ thương hiệu tại Luật Maz

2. Kiểm tra bảo hộ thương hiệu tại Cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả là nơi đăng ký bảo hộ về bản quyền cho hình ảnh, nhận diện của thương hiệu. Do vậy, tại đây chủ yếu sẽ diễn ra các hoạt động kiếm tra, đánh giá khả năng bảo hộ logo thương hiệu.

Tại Cục bản quyền tác giả giữ liệu dùng để làm căn cứ đánh giá sẽ không chỉ là các hồ sơ được nộp tại Cục. Mà cùng với đó là các giữ liệu thông tin đã được công bố.

Do vậy, để kiểm tra bảo hộ thương hiệu tại Cục bản quyền tác giả, chuyên viên sẽ dựa vào tài liệu bạn cung cấp. Từ đó tra cứu trên hệ thống dữ liệu của Cục và thông tin online. Các đối chứng sẽ được phân tích, so sánh với nhau để có đánh giá chính xác nhất.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.434.843 để đăng ký kiểm tra bảo hộ thương hiệu!

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]