Đăng ký thương hiệu độc quyền thương hiệu là thủ tục xác lập quyền sở hữu đối với tên, hình ảnh và các yếu tố nhận biết của thương hiệu.

Hướng dẫn đăng ký độc quyền thương hiệu

Hướng dẫn đăng ký độc quyền thương hiệu

1. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành tại hai cơ quan là Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ.

Đăng ký bản quyền thương hiệu tại Cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả là nơi thực hiện hoạt động bảo hộ cho hình ảnh, thiết kế của thương hiệu.

Các yếu tố nhận biết của thương hiệu như logo, nhận diện có thể được đăng ký bảo hộ độc quyền. Tại đây sẽ xác lập về quyền tác giả và quyền sở hữu cho các yếu tố trên.

>>> Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu!

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục được tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ. Nhằm bảo hộ cho mẫu nhãn hiệu, tên nhãn hiệu trong lĩnh vực thương mại cụ thể.

Khi đăng ký tại đây, chủ đơn cần xác định rõ phạm vi nhóm ngành bảo hộ. Để đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu sử dụng trên thực tế.

>>> Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền!

2. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền

Để đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu tại hai cơ quan quản lý trên. Người đăng ký cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Mẫu nhãn hiệu, logo đăng ký (02 bản);
  • Mẫu tờ khai, đơn yêu cầu đăng ký (02 bản);
  • Thông tin tác giả: Bản sao CMND và thông tin liên hệ (Địa chỉ; mail; số điện thoại…);
  • Thông tin chủ sở hữu: Bản sao CMND đối với cá nhân, hoặc bản sao ĐKKD đối với pháp nhân.

3. Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Chi phí đăng thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi và lĩnh vực bảo hộ. Do vậy, chi phí giữa các thương hiệu là khác nhau.

Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu được xác định dựa trên các yếu tố nhận biết, yếu tố thiết kế của thương hiệu. Còn chi phí đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu độc quyền lại phụ thuộc vào nhóm ngành, lĩnh vực đăng ký bảo hộ.

>>> Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn miễn phí!

4. Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được thực hiện qua ba bước chính:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và cấp mã ưu tiên

Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục xét duyệt và thẩm định quyền sở hữu dựa trên nguyên tắc quyền ưu tiên. Do vây, việc đầu tiên là cần xác định thời điểm đăng ký của chủ đơn. Việc nộp trước hay nộp sau nhau 1 ngày có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu thương hiệu.

Bước 2: Thẩm định và đánh giá hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền

Khi hoàn tất thủ tục xác lập mã đơn cấp xác nhận đơn. Hồ sơ đăng ký của bạn sẽ được xem xét về hình thức cũng như nội dung.

Hình thức hồ sơ cần đảm bảo đúng theo mẫu quy định. Các thông tin trên hồ sơ đăng ký cần chính xác, đảm bảo phù hợp với quy định và phân nhóm (Đối với đơn nhãn hiệu).

Nội dung của hồ sơ là các yếu tố về nhận biết, khả năng phân biệt (Đối với nhãn hiệu) hay tính sáng tạo (Đối với hồ sơ bản quyền).

Bước 3: Ra quyết định về kết quả thẩm định

Dựa trên những đánh giá về hồ sơ ở bước 2, chuyên viên phụ trách sẽ ra quyết định cấp hoặc không cấp đối với hồ sơ thương hiệu của bạn.

Thời gian giải quyết tại Cục bản quyền tác giả là 30 đến 35 ngày. Còn thời gian tại Cục sở hữu trí tuệ trên thực tế thường diễn ra từ 18 đến 20 tháng.

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]