New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Đăng ký mã số mã vạch tại Bắc Ninh

Tất cả các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường đều cần có mã số mã vạch. Mã số mã vạch giống như chứng minh thư của hàng hoá, giúp ta phân biệt nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau. Do vậy, trước khi lưu hành sản phẩm trên thị […]