Người đăng ký sáng chế phải nộp phí,lệ phí khi nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Vậy mức chi phí đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền? Người đăng ký sáng chế cần đóng các khoản phí gì tại Cục Sở hữu trí tuệ? Sau đây Luật Maz sẽ nêu cụ thể các khoản phí và lệ phí và người đăng ký cần hoàn thiện để tiến hành hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn!

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền?

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền?

Chi phí đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích được quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính, bao gồm các khoản sau:

1. Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

– Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng
– Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng
– Nếu bản mô tả sáng chế có trên 5 trang,từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng
+ Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ,thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.

2. Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung)

+ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 120.000 đồng/1 điểm độc lập
+ Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng

3. Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ:

+ Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ,
+ Phí/ lệ phí đăng bạ, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập,
+ Lệ phí công bố bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ,thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ,
+ Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Hi vọng nội dung trên đây đã giúp bạn giải đáp được vướng mắc về chi phí đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền? và giúp bạn làm rõ các khoản phí cần phải đóng tại cơ quan đăng ký.

Trân trọng!

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn!

>>> Xem thêm: Cách đăng ký độc quyền sản phẩm

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]