Đăng ký bản quyền logo.

Đăng ký bản quyền logo là thủ tục xác lập quyền sở hữu và quyền nhân thân đối với mẫu logo của cá nhân, doanh nghiệp. Đây là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp cũng như xử lý các vi phạm về hình ảnh trên thực tế. Trong bài viết này, Luật Maz sẽ hướng dẫn bạn chi tiết quy định và thủ tục để đăng ký bản quyền logo theo quy định hiện hành năm 2020.

Đăng ký bản quyền logo.

Đăng ký bản quyền logo.

1. Đăng ký bản quyền logo ở đâu?

Căn cứ theo Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả gồm:

 • Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và quản lý bộ máy về quyền tác giả, quyền liên quan, về công nghiệp văn hóa; tổ chức bồi dưỡng cán bộ về quyền tác giả, quyền liên quan, phát triển công nghiệp văn hóa.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
 • Quản lý các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật
 • Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện, tư vấn dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan…

Như vậy, Cục bản quyền tác giả có chức năng trong hoạt động quản lý và đăng ký bảo hộ bản quyền, quyền tác giả logo tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM:

Trụ sở tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024.38 234 304

Fax: 024.38 432 630

Email: cbqtg@hn.vnn.vn

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Điện thoại: 028. 39 308 086

Fax: 028. 39 308 087

Email: covhcm@vnn.vn

Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 023.63 606 967

Email: covdanang@vnn.vn

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền logo

Để tiến hành thủ tục, người đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần sau:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền logo

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) 02 mẫu logo cần đăng ký bản quyền

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền

Trong trường hợp tác giả, chủ sở hữu không trực tiếp nộp mà thông qua bên thứ 3, người đăng ký cần chuẩn bị giấy ủy quyền. Trong đó nêu rõ nội dung nhiệm vụ và phạm vi ủy quyền.

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ

Ngoài các tài liệu trên, thành phần hồ sơ yêu cầu cần có là thông tin chứng mình quyền nộp đơn hợp pháp. Gồm:

 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Tài liệu chứng minh người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Thời gian đăng ký và cấp giấy chứng nhận bản quyền logo

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền logo cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

4. Chi phí đăng ký bản quyền logo

Danh mục các khoản lệ phí chủ đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền phải nộp:

STT Danh mục lệ phí đăng ký bảo hộ logo độc quyền Mức thu (đồng)
1 Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ logo độc quyền 150.000
2 Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ logo độc quyền 120.000
Nếu đơn đăng ký logo độc quyền có trên 01 nhóm (06 sản phẩm/dịch vụ) thì từ nhóm thứ 02 trở đi phải nộp thêm cho mỗi nhóm 100.000
3 Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ logo độc quyền 100.000

5. Đăng ký bản quyền logo online

Thực hiện chính sách rút gọn và công nghệ số trong thủ tục hành chính. Cục bản quyền tác giả bắt đầu triển khai thủ tục đăng ký bản quyền logo online qua cổng thông tin: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn

Tuy nhiên, để tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo, bạn cần thực hiện đầy đủ các bước dưới đây:

 • Bước 1: Tạo lập tài khoản trên hệ thống cổng thông tin dịch vụ công.
 • Bước 2: Kê khai thông tin người thực hiện hồ sơ và người đứng tên trên hồ sơ.
 • Bước 3: Kê khai thông tin logo, tác giả và chủ sở hữu.
 • Bước 4: Tiến hành nộp online các thành phần hồ sơ theo quy định.
 • Bước 5: Lựa chọn hình thức nộp và nhận kết quả.

Lưu ý: Sau khi thực hiện nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo theo hình thức online. Bạn cần tiến hành gửi tại cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định.

[Số lượt: 2 Trung bình: 5]