Chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm luôn được các đơn vị, tổ chức quan tâm tìm hiểm. Tùy thuộc vào loại mã đơn vị dự định đăng ký mà chi phí sẽ khác nhau. Dưới đây, Luật Maz xin cung cấp biểu phí đăng ký mới và phí duy trì hàng năm của MSMV.

chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm tại Việt Nam

chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm tại Việt Nam

1. Chi phí đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của Việt Nam.

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016. Chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm được quy định cụ thể đối với từng loại như sau:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã 8; mã 9 hay mã 10): 1.000.000 VNĐ
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 300.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 300.000 VNĐ.

Hiện tại, Gs1 Việt Nam – Trung tâm mã số mã vạch chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký 2 loại mã doanh nghiệp: Mã 8 (dưới 10.000 sản phẩm) và mã 10 (dưới 100 sản phẩm).

>>> Xem ngay: Thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện như thế nào?

2. Chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các công ty nước ngoài nhưng thuê đơn vị gia công, sản xuất hàng tại Việt Nam được quyền yêu cầu đăng ký sử dụng mã vạch nước của mình tại Việt Nam. Chi phí đăng ký (xác nhận) mã vạch sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam được quy định:

 • Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000 VNĐ/hồ sơ.
 • H sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000 VNĐ/mã.

>>> Gọi ngay: 0984.535.843 để Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài tại Việt Nam.

3. Chi phí duy trì đăng ký sử dụng mã số mã vạch sản phẩm hàng năm (niên phí).

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (doanh nghiệp được kê khai sử dụng <100 sản phẩm): 500.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (doanh nghiệp được kê khai sử dụng <1.000 sản phẩm): 800.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (doanh nghiệp được kê khai sử dụng <10.000 sản phẩm): 1.500.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (doanh nghiệp được kê khai sử dụng <100.000 sản phẩm): 2.000.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 200.000 VNĐ.
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cu 8 chữ s EAN-8 (GTIN-8): 200.000 VNĐ.

Trường hợp tổ chức được nhận GCN quyền sử dụng MSMV sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

>>> Xem ngay: Vi phạm mã vạch hàng hóa bị xử lý như thế nào?

4. Một số lưu ý về chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm.

 • Chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm lần đầu bao gồm: Phí cấp; phí hướng dẫn sử dụng và phí duy trì năm đầu tiên tương ứng với loại mã lựa chọn.
 • Chi phí đăng ký sử dụng mã nước ngoài bao gồm: chi phí cấp và hướng dẫn sử dụng.
 • Về hình thức thanh toán phí, các đơn vị có thể nộp trực tiếp cho tổng cục hoặc thông qua Luật Maz.

>>> Xem ngay: Hướng dẫn cách đăng ký mã vạch online.

[Số lượt: 1 Trung bình: 5]