Việc mất quá nhiều thời gian cho đăng ký và chờ đợi cấp văn bằng là thực tế đang diễn ra đối với hoạt động đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu phát triển thương hiệu của người làm kinh doanh.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian thẩm định và chờ đợi nếu nắm rõ quy trình. Trong bài viết này, Luật Maz sẽ giải đáp giúp bạn quy định về thời gian đăng ký. Cũng như hướng dẫn bạn cấp văn bằng nhãn hiệu nhanh bằng cách nào?

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được tư vấn thủ tục đăng ký nhanh!

Cấp văn bằng nhãn hiệu nhanh

Cấp văn bằng nhãn hiệu nhanh

1. Thời gian đăng ký và cấp văn bằng nhãn hiệu theo quy định

Theo quy định về quy trình và thời hạn xem xét đơn. Thời gian đăng ký nhãn hiệu bao gồm 3 bước:

Bước 1:Thẩm định hình thức

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Bước 3: Thẩm định nội dung

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

2. Thời gian đăng ký và cấp văn bằng nhãn hiệu trên thực tế

Theo quy định trên thời gian đăng ký và có quyết định thẩm định sẽ diễn ra trong 12 tháng. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy. Thời gian từ khi đăng ký đến lúc chủ đơn nhận được quyết định thẩm định nội dung thường kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Thậm chí có đơn vị còn kéo dài đến 36 tháng.

Lý do của việc kéo dài trên xuất phát từ cơ chế thẩm định nhãn hiệu theo số đơn và việc quá tải số lượng người đăng ký. Chỉ khi đến số đơn của mình, nhãn hiệu của bạn mới được thẩm định. Chính vì thế, thời gian thẩm định và ra quyết định thẩm định sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số lượng đơn đăng ký.

3. Cấp văn bằng nhãn hiệu nhanh bằng cách nào?

Cơ chế đăng ký và cấp văn bằng nhãn hiệu được dựa trên số đơn. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp nhãn hiệu đều phải đợi đến lượt để thẩm định.

Để thúc đẩy nhanh quá trình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ. Chủ đơn có thể tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định nhanh. Hoạt động này sẽ giúp đơn đăng ký của bạn được lọc ra và ưu tiên giải quyết.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý, thủ tục yêu cầu thẩm định nhanh chỉ được tiến hành đối với các đơn đã đăng ký quá 12 tháng kể từ ngày có mã đơn và xác nhận đơn.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được tư vấn thủ tục đăng ký nhanh!

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]