Thủ tục đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Trong bài viết này, Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ các vấn đề về thủ tục đăng ký sáng chế như: Điều kiện đăng ký sáng chế? Thành phần hồ sơ người đăng ký cần chuẩn bị? Thời gian và quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ….

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký sáng chế!

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

1. Điều kiện để bảo hộ đơn đăng ký sáng chế theo quy định

Để được bảo hộ, sáng chế cần đáp ứng những điều kiện cụ thể được thể hiện tại Luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể gồm các tiêu chí sau:

  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có tính mới;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ

Để tiến hành thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ, người đăng ký sáng chế cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Các yêu cầu và thông tin cần làm rõ trong bản mô tả sáng chế:

+ Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được].

Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

⇒ Xem thêm: Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền?

3. Quy trình và thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế theo quy định

Khi tiếp nhận đơn sáng chế của người đăng ký, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định theo quy trình được quy định tại Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ gồm có 3 bước.

Bước 1: Thẩm định hình thức trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 2: Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

(i) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Trong thời gian không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký sáng chế!

[Số lượt: 1 Trung bình: 5]
Người đăng ký sáng chế phải nộp phí,lệ phí khi nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Vậy mức chi phí đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật hiện hành là bao nhiêu?

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền? Người đăng ký sáng chế cần đóng các khoản phí gì tại Cục Sở hữu trí tuệ? Sau đây Luật Maz sẽ nêu cụ thể các khoản phí và lệ phí và người đăng ký cần hoàn thiện để tiến hành hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn!

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền?

Đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền?

Chi phí đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích được quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính, bao gồm các khoản sau:

1. Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

– Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng
– Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng
– Nếu bản mô tả sáng chế có trên 5 trang,từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng
+ Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ,thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.

2. Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung)

+ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 120.000 đồng/1 điểm độc lập
+ Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng

3. Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ:

+ Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ,
+ Phí/ lệ phí đăng bạ, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập,
+ Lệ phí công bố bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ,thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ,
+ Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Hi vọng nội dung trên đây đã giúp bạn giải đáp được vướng mắc về chi phí đăng ký bằng sáng chế tốn bao nhiêu tiền? và giúp bạn làm rõ các khoản phí cần phải đóng tại cơ quan đăng ký.

Trân trọng!

⇒ Gọi ngay Hotline 0984.535.843 để được Luật sư tư vấn!

>>> Xem thêm: Cách đăng ký độc quyền sản phẩm

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]