Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại TP. Hồ Chí Minh. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại TP. Hồ Chí Minh

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Hà Nội. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:

 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Hà Nội

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký.

Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.

Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội.

Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu.

Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau:

Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz

VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0984.535.843

Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.

⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Hải Phòng. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hải Phòng

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Hải Phòng

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Đà Nẵng

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Cần Thơ. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cần Thơ

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Cần Thơ

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Phú Yên. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Phú Yên

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Phú Yên

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Yên Bái. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Yên Bái

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Yên Bái

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Vĩnh Phúc. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Vĩnh Phúc

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Vĩnh Phúc

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Vĩnh Long. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Vĩnh Long

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:

 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Vĩnh Long

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký.

Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.

Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội.

Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu.

Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau:

Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz

VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0984.535.843

Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.

⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!

[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Tuyên Quang. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Tuyên Quang

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Tuyên Quang

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Trà Vinh. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Trà Vinh

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Trà Vinh

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu tại Tiền Giang. Đăng ký thương hiệu độc quyền là thủ tục pháp lý nhằm bảo hộ tên, hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết của thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào? Thủ tục, quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này Luật Maz sẽ giúp bạn làm rõ.

1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Tiền Giang

Để tiến hành thủ tục đăng ký trước tiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau cho hồ sơ:
 • Mẫu nhãn hiệu, logo thương hiệu cần đăng ký độc quyền (Dưới dạng file ảnh hoặc file thiết kế);
 • Thông tin lĩnh vực, nhóm ngành bảo hộ (Dựa theo bảng phân loại Nice);
 • Thông tin tác giả thiết kế: Bản sao CMND & Thông tin liên hệ;
 • Thông tin chủ sở hữu thương hiệu.

2. Chi phí đăng ký thương hiệu tại Tiền Giang

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền phụ thuộc vào phạm vi nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể mà bạn đăng ký. Do vậy, để xác định chi phí cụ thể bạn cần liệt kê doanh mục sản phẩm và đối chiếu theo bảng phân loại Nice.
Đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?
>>> Xem thêm: Chi phí đăng ký thương hiệu sản phẩm bao nhiêu tiền?

3. Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu?

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền được tiến hành ở Cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tại Hà Nội. Hai cơ quan này sẽ bảo hộ cho bạn 2 quyền là Nhãn hiệu và Quyền tác giả đối với thương hiệu. Trong trường hợp bạn không thể trực tiếp tiến hành thủ tục tại cơ quan quản lý. Bạn có thể đăng ký online qua Đơn vị đại diện Maz theo thông tin sau: Tổ chức SHTT Maz | Tập đoàn Quốc tế Maz VPGD: Tòa N2A, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0984.535.843 Mail: mazlawvn@gmail.com | Web: mazlawvn.com

4. Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?

Đăng ký thương hiệu độc quyền dựa trên nguyên tắc thẩm theo quyền ưu tiên. Do vậy, thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ có 2 giai đoạn chính là xác lập quyền ưu tiên & đánh giá, thẩm định cấp giấy chứng nhận.
Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào?
 • Giai đoạn 1 (Xác lập quyền ưu tiên): Tại hai cơ quan giai đoạn này thường diễn ra từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó cấp xác nhận đơn và mã đơn cho nhãn hiệu, thương hiệu đăng ký.
 • Giai đoạn 2 (Thẩm định & Cấp văn bằng): Thời gian thẩm định và cấp văn bằng tại Cục bản quyền thường diễn ra trong 30 đến 45 ngày làm việc. Thời gian công báo, thẩm định cấp văn bằng tại Cục sở hữu trí tuệ là từ 18 đến 20 tháng.
⇒ Xem ngay thủ tục Đăng ký thương hiệu để nắm chi tiết quy trình đăng ký!
[Số lượt: 0 Trung bình: 0]