Các dự án pháp lý tiêu biểu được Luật Maz thực hiện bao gồm hoạt động hỗ trợ & tư vấn pháp lý; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền; Tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, tranh chấp thương mại. Hỗ trợ chủ sở hữu xử lý vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ trên thực thế.

Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu cho Công ty CP chứng khoán Thiên Việt

Nhắc đến chứng khoán tại Việt Nam, TVS được coi…

Đăng ký bảo hộ thương hiệu Bệnh viện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động sở hữu…

Đại diện Hương Sen Spa xử lý vi phạm thương hiệu

Trong nhiều năm qua, Luật Maz – Tập đoàn quốc tế…

Đại diện tập đoàn G.HOME đăng ký bảo hộ thương hiệu EVERHOME

Tập đoàn G.HOME được thành lập tháng 05 năm 2005…

Hỗ trợ pháp lý hội doanh nhân CCB

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm giải phóng miền nam, thống…